Devetaal Loodvrije Menie

Loodvrije menie is een volledig loodvrij alternatief voor de veelgebruikte loodmenie. Het product wordt gebruikt om een eerste beschermende en hechtende grondlaag aan te brengen op een onbehandelde ondergrond.

Beschrijving

Toepassing

metaal: passieve bescherming tegen roestvorming; hout, afsluitende laag tegen vocht voor niet dagziend hout.

Gebruik

Vóór gebruik goed oproeren. De ondergrond goed reinigen met Devetaal Verfreiniger. De ondergrond grondig ontroesten en ontdoen van stof, vet en loszittende verflagen. Voor optimale roestwering minimaal twee lagen loodvrije menie aanbrengen en afschilderen met een deugdelijk laksysteem. Voor meer informatie zie T.I. blad.

Downloads