Devepox Betonprimer OMV

Betonprimer op basis van een epoxyhars.

Beschrijving

Toepassing

Als hechtprimer onder 2 componenten epoxy vloercoating op oude en nieuwe betonnen vloeren. Vooral daar waar een grote penetratie in de ondergrond gewenst is.

Gebruik

De ondergrond dient schoon, vetvrij, stofvrij en ontdaan te zijn van losse delen en eventuele cementhuid. Oneffenheden kunnen vooraf geegaliseerd worden met een geschikt reparatiemortel. Verwerking: de beide componenten A en B dienen vooraf mechanisch geroerd te worden. Vervolgens de B-component volledig toevoegen in de verpakking van het A-component en het geheel 3 minuten mechanisch mengen. Verhouding basis:verharder = 2:1 gewichtsdelen. Niet verwerken onder de 10°C en/of een RV 85%. Voor meer informatie zie T.I.blad

Downloads